Erediensten

Iedere zondag wordt de eredienst gehouden om 10.00 uur en 18.30 uur. Tijdens de diensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en wordt af en toe ook nog gebruik gemaakt van de overgangsbundel van 1968, waarin de gezangen staan uit de bundel van 1938 en de psalmen uit het Liedboek.

De morgendiensten worden gemiddeld door ongeveer 350 personen bezocht, de avonddiensten door gemiddeld 60 personen. De laatste zondagavonddienst van de maand, behalve in juli en december, is gereserveerd voor jeugddiensten. Deze diensten

worden door de jeugddienstcommissie voorbereid. Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor kinderen t/m 3 jaar en kinderdienst of kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Tijdens erediensten is één van de ouderlingen in het bijzonder verantwoordelijk voor het verloop van de diensten. Dit is de ouderling van dienst.

Een aantal keren per jaar is er gelegenheid om na te praten na de morgendienst onder het genot van een kopje koffie of thee. De onderlinge verbondenheid en het omzien naar elkaar staan hier naast de erediensten centraal. Een voorbeeld hiervan is de nieuwjaarsbijeenkomst. Na afloop van de ochtenddienst van de eerste zondag in het nieuwe jaar is er gelegenheid elkaar een goed en gezegend nieuwjaar te wensen. De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal onder het genot van een kop koffie.

De organisatie is in handen van de commissie bijzondere diensten.

Rondom de erediensten

Bidstond
Jongerendienst
Jeugddiensten
Commissie Bijzondere Diensten
Kinderdienst
Scroll naar top