Welkom

Kerkdiensten

Zondag 8 december 2e zondag van Advent

10:00 uur: ds. H.E.J. van der Laan

18:30 uur: ds. H.E.J. van der Laan 
 

Zondag 15 december 3e zondag van Advent

10:00 uur: ds. H.E.J. van der Laan

18:30 uur: ds. J. Henzen, Wateringen 

Agenda

Wie zijn wij

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Meest recente berichten

Op dinsdag 24 december 2019 willen de drie kerken uit Valkenburg iedereen van harte uitnodigen voor de jaarlijkse kerstsamenkomst. Deze avond is georganiseerd door een speciaal voor de gelegenheid samengestelde commissie.

Het thema van deze avond is “En zijn naam is…”. Het belooft een mooie avond te worden vol samenzang, muziek en het kerstevangelie. De muzikale medewerking zal verleend worden door de band T.O.V.

Tijdens de dienst is er een collecte om de onkosten van de samenkomst te dekken.
Na afloop van deze dienst is er voor iedereen koffie/thee en wat lekkers.

Wij kijken uit naar uw komst!

Datum: 24 december

Tijd: 20.30 uur (deur open om 20.00 uur)

Locatie: Het Dorpshuis

Scroll naar top